الصفحة الرئيسية

Poème: ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ/ Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa

Essaid Manssouri

Poème de poète Essaid Manssouri traduit par le poète algérien (kabyle) Malek Houd.
ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ/Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa.

ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ

ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵖ-ⵜⵜ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴽⵓⴽⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉⴰⵔⴰ

ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⴳⵉⵖ ⵓⴽⵉⵖ
ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵖ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴷ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ
ⵓⵔ ⵇⵎⵉⵛⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵟ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ
ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ, ⵓⵔⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵜⴻⴱⵕⴰⵜ ⵜⴰⵖⴻⵣⵣⴼⴰⵏⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⵍⴻⵖⴱⴻⵏ
ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵛⴻⵖⵍⴻⵏ-ⴷ ⴷ ⵢⵉⵃⵓⵍⴼⴰⵏ-ⵉⵡ
ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ-ⵡ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵡ,
ⵏⵓⵕⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ
ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴻⵟⵟⴻⵙ
ⵓⵍⴰⵛ ⴷ ⴰⵛⵓ ⵓⵔ ⵓⵔⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⵜⵃⵓⵍⴼⵓⵖ
ⵎⵉ ⵓⵍⴰⵛ-ⵉⵜⵜ
ⴷⵉⵖ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⵜⵃⵓⵍⴼⵓⵖ
ⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ
ⵏⵓⵕⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵡⴰⵏ
ⵎⴰⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵍⴰ ⵜⵜⴰⵏⵉⵖ
ⵜⵜⵔⵓⵖ ⴰⵎ ⵍⴳⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ
ⵎⴰⵄⵏⴰ ⵏⵓⵕⴰ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴻⵜⵜⵏⴻⵛⵕⴰⵃ
ⵏⵏⵉⵖ-ⴰⵙ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳⴰⵔ-ⴰⵎ ⴷ ⵏⴻⴽⴽ,
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ
ⴰⵔⴰ ⵉⵣⴻⵔⴼⴻⵏ ⵉ ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ,
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵖ,
ⵜⴰⴼⴰⵜ-ⵉⵎ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵡⵡⵉⵕⴻⵏ
ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ-ⵉⵡ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵏⴻⵡⵡⵉⵕ ⴰⴽⴽ
ⵔⵏⵉⵖ ⵓⵔⵉⵖ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ :
« ⵄⴰⵀⴻⴷ-ⵉⵢⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ
ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ,
ⵄⴰⵀⴻⴷ-ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎⴻⴹ ⴷⵉⵏ
ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍ-ⵉⵡ ⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ
ⵏ ⵍⵇⴻⵢⵢⴰⵎⴰ
ⵄⴰⵀⴻⴷ-ⵉⵢⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵍⵙⴻⴹ
ⴷ ⵜⴰⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵏⵜⴳⴻⵍⴷⵓⵏⵜ ⵉⵚⴻⴱⵕⴻⵏ
ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴻⵎ
ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵖⵔⴰⴱⴻⵏ ⴷⴷⴻⵔⵎⴻⵏ »
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⵢⵉ-ⴷ :
ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ ⵜⴻⵡⵄⴻⵔ,
ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⴽⴻⵎ-ⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵖ,
ⵓⵔ ⵅⴻⴷⴷⵄⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵓⵍ-ⵉⵎ
ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⴻⴹⵔⵓ-ⴷ
ⴰⵇⵍ-ⵉ ⵢⵉⴷ-ⵎ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ
ⴷⵉⵖ ⵏⵏⵉⵖ, ⵓⵔⵉⵖ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴷ ⵍⴻⵎⵄⴰⵀⴷⴰ
ⴳⴰⵔ-ⴰⵎ ⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⴷ ⵓⵅⴻⴷⴷⴰⵄ-ⵉⵙ
ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵞⵞⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ
ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⴻⵔ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⴽⵓⴽⵔⴰ,
ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ.
ⴷⵉⵖ ⵏⵏⵉⵖ, ⵓⵔⵉⵖ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ :
ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴰⵄⵣⵉⵣⵜ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵜⴻⵍⵍⵉⴹ ?
ⵜⵛⴻⵢⵢⴻⵄ-ⵉⵢⵉ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ :
” ⵓⵔ ⵙⵜⵓⴼⴰⵖ ⴰⵔⴰ,
ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵉⵏ-ⵔⵔⴻⵖ
ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⴽⴽⴻⵖ ⴽⴰⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎ-ⵉⵡ
ⵏⵓⵕⴰ ⵜⵙⵓⵀⴻⵍ
ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ.
ⴷⵉⵖ ⵏⵏⵉⵖ, ⵓⵔⵉⵖ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ :
ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ
ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ
ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏⵓⵏⵥⴰⵢ ⵏ ⵚⵚⴻⵃⵃ,
ⴷⵖⴰ ⵃⴻⴱⵙⴻⵖ ⴰⵙⵉⵡⴻⵍ.
ⵏⵓⵕⴰ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ
ⵏⵏⵉⵖ-ⴷ, ⵓⵔⵉⵖ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵏⵓⵕⴰ
ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵓⵕⴰ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ.
ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵏⴻⵛⵕⴰⵃ
ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⴽⴰⵍ-ⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵉⵙ,
ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵢⵢⴱⴻⵖ,ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴷⵄⴻⵖ ⵙ ⵜⵉⵙⵎⵉⵏ-ⵉⵡ.
ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵢⵢⴱⴻⵖ,ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⴷⵄⴻⵖ ⵙ ⵜⴻⵡⵏⴰⴼⵉⵜ-ⵉⵡ.
ⵏⵓⵕⴰ ⵖⵓⵔ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ
ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵡ ⵜⴻⵚⵚⴻⵃⵃⴰ.

Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa

Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa
Lemɛahda dakken ḥemmleɣ-tt,
Nuṛa tkukra ur iyi-d-terri ara
Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa
Lemɛahda dakken zgiɣ ukiɣ
Deg yiḍ ttnadiɣ fell-am deg wayyur
D yitran
Ur qmiceɣ ara tiṭ
Nuṛa teffeɣ ur iyi-d-terri ara.
Nniɣ-as, uriɣ-as i Nuṛa
Yiwet tebrat taɣezzfant anda leɣben
D yilem ceɣlen-d d yiḥulfan-iw
Seg tsusmi-w d tidmiyin-iw,
Nuṛa ur teɣri ara tabrat
Ur iyi-d-terri ara
Nuṛa teṭṭes
Ulac d acu ur uriɣ ara i Nuṛa
Ayen i ttḥulfuɣ
Mi ulac-itt
Diɣ ayen ttḥulfuɣ
Mi tella,
Nuṛa, mazal-itt deg umwan
Ma d nekk aql-i la ttaniɣ
Ttruɣ am lgerra n unebdu
Maɛna Nuṛa ur iyi-d-terri ara.
Nuṛa tettnecṛaḥ.
Nniɣ-as i Nuṛa
Lemɛahda tella gar-am d nekk,
Lemɛahda d tin
Ara izerfen i nekkni,
Lemɛahda d tayri-nneɣ,
Ihi ma yella ur teqbileḍ ara,
Tafat-im yettnewwiṛen
Tillas-iw tuɣal ur tettnewwiṛ ara akk.
Rniɣ uriɣ i Nuṛa :
« Ɛahed-iyi s yiwet n tayri
Ur nettmettat ara,
Ɛahed-iyi ad teqqimeḍ din
Deg wul-iw alma d ass
N lqeyyama,
Ɛahed-iyi ara telseḍ
D taqendurt n tgeldunt iṣebṛen
Yettidiren deg uɣrem
Yesɛan iɣraben ddermen »
Nuṛa tenna-yi-d :
Lemɛahda tewɛer,
Maca aṭas i kem-ḥemmleɣ,
Ur xeddɛeɣ ara ul-im
Ayen yebɣu yeḍru-d,
Aql-i yid-m i lebda.
Diɣ nniɣ, uriɣ i Nuṛa,
Ayagi d lemɛahda
Gar-am d nekk d uxeddaɛ-is,
Tudert-is ad teččar d iɣeblan
Yerna ur yettuɣal ad yumer.
Nuṛa tkukra,
Ut d-terri ara.
Diɣ nniɣ, uriɣ i Nuṛa :
Azul, taɛzizt, anda i telliḍ ?
Tceyyeɛ-iyi-d yiwen yizen :
« Ur stufaɣ ara,
Ad ak-in-rreɣ
Mi ara fakkeɣ kan ixeddim-iw.
Nuṛa tsuhel
Ur iyi-d-terri ara.
Diɣ nniɣ, uriɣ i Nuṛa :
Tayri n tidet
Tettili kan i yimekdiyen,
S yiwen unẓay n sseḥḥ,
Dɣa ḥebseɣ asiwel.
Nuṛa ur iyi-d-terri ara.
Nniɣ-d, uriɣ akk ayen yellan i Nuṛa
Maca Nuṛa ur iyi-d-terri ara.
Tella tettnecraḥ
D tmeddukal-is d yimawlan-is,
Ttwaxeyybeɣ, ttwaxedɛeɣ s tismin-iw.
Ttwaxeyybeɣ, ttwaxedɛeɣ s tewnafit-iw.
Nuṛa ɣur-s yiwet tlelli d tuffirt
Ɣas ma tayri-w teṣṣeḥḥa.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.