ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ  ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

 ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ 2019 ⴳ ⴷⵖⵉ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ .

ⴷ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ  ⵜⴰⴱⵉⴷⵓⵖⵓⵊⵉⵜ ⵉ ⵡⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⴰⵎⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵏ ⵜⵉⵡⵏⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏⵜ  ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏⵏⵙ  ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵍⵍⵏ  ⵖⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵓ .

ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2018 ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ , ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵖⴰⵍⵜ .

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵃⴰⵡⴰⵍ ⵏ 20 ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⵓ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⵍⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵏ

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: