ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ

“ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⴳ 19 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ .

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ 35 ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⴽⴰⴹⵉⵎⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ  ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹⵏ .

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵍⵜⵖ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ .

ⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵚⵚⵔⵃⴰ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵖⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.”

ⵔⴰⴷ ⵜⵢⴰⵙⵉ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ  ⵙ ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴷⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵍⵜⵖ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ “

أظهر المزيد

مقالات مرتبطة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Pin It on Pinterest

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: