ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷⴰⵢ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵃ

ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵃ
ⴰⵛⵉⵎⵉ ⵜⴰⵏⵇⴻⵍⵜ-ⵉⴽ
ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵜⵉⴱⴻⵅⵙⵉⵙⵉⵏ,
ⴷⵉⵖ ⴰⵛⵉⵎⵉ ⵜⵉⴼⴰⵏⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ-ⴽ
ⵓⵖⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⵉⵜ ?

ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷ, ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⴹ
ⴰⵛⵉⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵏⵉⵇ-ⵉⵏⴻⴽ
ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⵉⵅⵓⵜⴰⵎ ?
ⵙⵎⵓⵇⵓⵍⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵊⴻⴵⴵⵉⴳ-ⵉⴽ
ⵢⴻⵄⵢⴰⵏ, ⴰⵖⴻⴷⴷⵓ-ⵉⵏⴻⵙ ⵉⵔⴻⵇⵇ.

ⵉⵏⵉ-ⵉⵢⵉ-ⴷ ⴷ ⴰⵛⵓ ⵉ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ?
ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵍⴻⵖⴱⴻⵏ-ⵉⴽ
ⵏⴻⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ
ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ
ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⴰⵥ ⴰⵖⴻⵣⵣⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⵓⵖⵓⵔⴰⵔ?

ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⴽⵍⵓ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⴰⵢ
ⴰⵏⵏⴰⵖ ⴰ ⵍⴳⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵍⴻⵖⵜ, ⵙⵍⴻⴼ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⴼⵉⵔⴻⵙⵜ
ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⵔⴰⵃ
ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ-ⴰ ⴷ ⵍⴰⵄⵏⴰⵢⴰ-ⵉⵏⴻⵙ
ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵍⵓⴹ ⴰⵟⵟⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵓⵙⵍⴰⴼ-ⵉⵏⴻⴽ.

ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⵏ ⴻⵙⵙⴰⵉⴷ ⵎⴰⵏⵙⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵙⵓⵖⴻⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴻⴽ ⵃⵓⴷ

Ini-iyi-d ay afellaḥ

Ini-iyi-d, annaɣ ay afellaḥ
Acimi tanqelt-ik
Teqqim mebla tibexsisin,
Diɣ acimi tifandayin n tferka-k
Uɣalent sellawit ?

Ini-iyi-d, annaɣ ay ineḍ
Acimi deg ufniq-inek
Ulac deg-s tixutam ?
Smuquleɣ deg ujeǧǧig-ik
Yeɛyan, aɣeddu-ines ireqq.

Ini-iyi-d d acu i d ssebba ?
Ma yella tamentilt d leɣben-ik
Neɣ d kra n twaɣit
Neɣ d izamulen igerrzen
N yiwen n laẓ aɣezzfan akked d uɣurar

Annaɣ ay aseklu n ukuẓet n tsemhay
Annaɣ a lgerra tamsulleɣt, slef-as i tfirest
N tferkiwin-nneɣ akked uqraḥ
N ugama-a d laɛnaya-ines
Tesseḥluḍ aṭṭan-nneɣ s uslaf-inek.

Asefru n Essaid Manssouri
Tasuɣelt n Malek Houd


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading