ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ” ⴰ ⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵏⵣⴱⴰⵢ ” ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵊⴰⵏⵟⵉ ” ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ.

ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵙⴰ ” ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴱⵓⵎⴰⵀⴷⵉ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ), ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵛ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ  ⴷⵔⵓⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⴻⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading